Sound Design!

Geluid geeft een diepere betekenis aan hetgeen wat we zien. Het maakt mooi, lelijk, angstaanjagend, vertrouwd of juist nietszeggend. Sound design brengt dit naar een hoger niveau en accentueert datgene wat de kijker moet ervaren. (hier rechts meerdere videos van mij en anderen in actie m.b.t. sound design)